,

Žmogaus laikysenos ribinėje situacijoje vaizdavimas literatūroje (B. Sruoga, A. Kamiu)

20,00 

Įsigydami šį kalbėjimą taip pat gaunate:

a) išplėstinį kalbėjimo planą;
b) šaltinių sąrašą;
c) nemokamą konsultaciją su Kalbosegzaminas.lt komanda, jei kyla papildomi klausimai.

Būtent apie tvirtos, orios ir sau ištikimos laikysenos pavyzdžius kalbėsiu šiandien, nagrinėdamas Balio Sruogos ir Albero Kamiu kūrinius. B. Sruogos garsiajame memuarų romane „Dievų miškas“ išreiškiama fizinė ir psichologinė ribinė situacija – pasakotojas yra Štuthofo koncentracijos kalėjimo kalinys, kurio dienos yra sunkios ir žeminančios, tačiau jis sugeba išlikti tvirtas ir orus, pasitelkdamas ironijos pagalbą. Tuo tarpu XX a. vidurio Nobelio premijos laureatas, prancūzų rašytojas Alberas Kamiu romane „Svetimas“ aprašoma absurdo herojaus, tvirto maištininko ir savo vertybėms ištikimo personažo Merso akivaizda paviršutiniškos visuomenės teismo akivaizdoje.

Pirkinių krepšelis