Individuali tema

Žmogaus laikysena ribinėje situacijoje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Tėvynės vaizdinys romantinėje lietuvių literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Susvetimėjimo problema literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Šeimos svarba literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kūrybinio įkvėpimo paieškos literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Vaikystės patirtys lietuvių literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Pareigos ir asmeninės laisvės problema lietuvių literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Žmogaus pasirinkimo kelias Juozo Tumo-Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“ – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Ar juokas yra ginklas? – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Gyvenimo prasmės klausimas literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kartų problemos paauglių literatūroje – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Antikos kūrybos principai – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Narcizo mito interpretacija modernioje literatūroje – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Kaip žmogus elgiasi kritinių situacijų metu? – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Namų svarba žmogui – 10 klasės (PUPP) kalbėjimas

Holokausto tema lietuvių literatūroje – 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kaip žmogaus būties tragizmą suvokia Renesanso, Baroko, Apšvietos epochų menininkai? | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Sigito Parulskio fenomenas | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Klasikos šedevro interpretavimo galimybės | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Salomėjos Nėries poezija kaip audringo jos gyvenimo metraštis | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kintantys žmogaus ir gamtos santykiai K.Donelaičio, A.Baranausko ir A.Škėmos kūryboje | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

K.Donelaičio „Metų“ bendruomenės kolektyvinis paveikslas | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Pokario memuaristika – totalitarinių sistemų demaskavimas | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Biblinių motyvų traktuotė literatūros kūriniuose | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Kokios veikėjų charakterių kūrimo priemonės naudojamos K.Donelaičio „Metuose“ | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Menas – kaltinimas totalitarinei prievartos sistemai | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Edeno paieškos lietuvių literatūroje | 12 klasės (VBE) kalbėjimas

Pirkinių krepšelis