Naudojimosi taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Visa informacija (pavyzdiniai darbai, įskaitant pastraipas, rašinius kalbėjimus), esantys Kalbosegzaminas.lt (toliau – Pardavėjo) svetainėje, yra skirti asmeninio mokymosi reikmėms – kaip mokslinės žinios, pavyzdžiai, idėjos. Jūsų (toliau – Pirkėjas) atsisiųstos prekės ar kitos informacijos ar pateikties (ar jo dalies) naudojimas ir pristatymas kaip savo yra draudžiamas.

1.2. Prekę įsigijęs asmuo pareiškia ir garantuoja, kad laikysis visų savo mokymo įstaigos įstatų dėl akademinės etikos, naudos parsiųstą informaciją kaip pavyzdį, idėjų šaltinį – žinių, mokymosi ar tyrimo tikslais. Pasitelkdamas informaciją iš atsisiųsto darbo savo rašomame darbe, asmuo privalo laikytis citavimo reikalavimų, nurodyti šaltinį (įskaitant ir Pardavėjo (Kalbosegzaminas.lt) darbo nuorodą.

1.3. Pirkėjas, pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada redaguoti Naudojimosi taisykles iš anksto apie tai neinformavęs.

1.5. Visos prekės el. parduotuvėje yra virtualaus pobūdžio nebent nurodyta kitaip prekių apraše.

2. Pardavėjo teisės

2.1. Susidarius aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs.

2.2. Pardavėjas turi teisę keisti elektroninės parduotuvės prekių kainą iš anksto to nepranešęs Pirkėjui.

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę Individualią prekę (individualų kalbėjimą, individualų rašinį, individualią pastraipą) pateikti per 7 dienas.

3. Pardavėjo įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis,
kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu,
remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
3.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas
prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją.
Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti
sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
3.4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos
Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai,
kas įvyksta pirmiau.

4. Pirkimo taisyklės

4.1. Pirkėjas, įsigydamas prekę Pardavėjo puslapyje, užsakymo patvirtinimo puslapyje privalo teisingai nurodyti reikalingus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį). Jeigu kontaktiniai duomenys neteisingi, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyi prekės.

4.2. Įsigijęs virtualią prekę, Pirkėjas nurodytu elektroniniu paštu gauna atsisiuntimo nuorodą, kuria pasinaudodamas atsisiunčia prekę. Jeigu to nepavyksta padaryti arba negauna elektroninio pašto, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu elektroniniu paštu, nurodydamas reikalingą užsakymo informaciją (užsakymo numerį, pateiktą datą, įsigytą prekę, elektroninį paštą ir telefono numerį).

4.3. Užsisakydamas individualų kalbėjimą, individualų rašinį, individualią pastraipą, Pirkėjas privalo teisingai nurodyti reikiamą informaciją (temą, autorius ir kitus reikalavimus). Po užsakymo pateikimo fakto, prekės informacijos koregavimas negalimas. Norėdamas tai pakoreguoti, Pirkėjas turi pateikti naują užsakymą.

5. Pristatymo sąlygos

5.1. Pirkėjas, įsigijęs prekęs, gauna asmeninį elektroninį laišką nurodytu elektroniniu paštu, kuriame nurodyta įsigytos prekės atsisiuntimo nuoroda. Jeigu Pirkėjui nepavyksta atsisiųsti nurodytos prekes, jis privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu (labas@kalbosegzaminas.lt), nurodydamas užsakymo numerį iš to elektroninio pašto, kuris nurodytas užsakyme.

5.2. Prekės pristatoma tik užsakyme nurodytu elektroniniu paštu. Už klaidingą elektroninio pašto nurodymą atsakomybę prisiima Pirkėjas.

5.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

5.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti
parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus
ypatybių.

5.5. Įsigytą prekę gaunate iš karto po apmokėjimo nebent prekės apraše nurodyta kitaip. Galimas prekės pristatymo vėlavimas dėl tarpbankinių mokėjimų įskaitymo. Jeigu Pirkėjas negauna prekės, privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu el. paštu (labas@kalbosegzaminas.lt).

6. Elektroninės parduotuvės prekių naudojimo taisyklės

6.1. Visos prekės Pardavėjo puslapyje yra mokymosi medžiaga ir intelektuali Pardavėjo nuosavybė. Jos pateikimas kaip savo yra griežtai draudžiamas.

6.2. Visos prekės, parduodamos elektroninėje parduotuvėje, privalo būti naudojamos nepažeidiant Lietuvos Respublikos įstatymų.

6.3. Naudodamasis prekėmis, Pirkėjas užtikrina, kad laikysis mokymosi įstaigos reikalavimų ir nuostatų, akademinių reikalavimų (šaltinių nurodymo, citavimo ir kt.). Pirkėjas pažeidęs šias sąlygas ir taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes.

6.4. Prekės, įsigytos Pardavėjo puslapyje, turi nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines. Pardavėjas nėra atsakingas už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos ir kiti klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

7. Grąžinimo sąlygos

7.1. Užsisakęs prekę (įskaitant irindividualų kalbėjimą, rašinį, pastraipą ar kt.) Pirkėjas pateikti pinigų grąžinimo užklausą gali iki tol, kol darbas yra išsiunčiamas Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu. Norėdamas atšaukti užklausą, Pirkėjas privalo susisiekti su Kalbosegzaminas.lt ir gauti atšaukimo patvirtinimą. Pinigai negrąžinami po darbo išsiuntimo fakto.

7.2. Įsigytos virtualios prekės (pastraipos, rašiniai, kalbėjimai, individualios pastraipos, individualūs rašiniai, individualūs kalbėjimaii) negali būti grąžinamos ar pakeičiamos kitomis.

8. Klaidos, netikslumai ar trūkumai

8.1. Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, transportavimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).


8.2. Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Pardavėjas neprivalo informuoti pirkėjo

9. Draudžiami naudojimo atvejai

9.1. Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius Lietuvos Respublikos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti el. pašto šiukšles; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas.

Pirkinių krepšelis